$nbsp;

X

Chủ nhật, 26/06/2022

Một số bài thuốc chữa cảm nắng

Trong dân gian có nhiều bài thuốc kinh nghiệm chữa cảm nắng, say nắng tốt. Bà con có thể sử dụng một trong những bài thuốc đơn giản sau: