$nbsp;

X

Thứ tư, 01/02/2023

Hải thượng y tông tâm lĩnh

Trong lịch sử y học cổ truyền của nước Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông là một danh y của đất nước. Ông biết thừa kế những thuật học của danh y đời trước và nêu cao tinh thần độc lập, sáng tạo, có phê phán và phát triển…

Qua 30 năm, ông tổng kết kinh nghiệm của Trung y và y học cổ truyền biên soạn bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa và ngoại khoa, sản phụ khoa, khoa nhi, cấp cứu… đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh.

  • Hải thượng y tông tâm lĩnh1
    Bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh được biên soạn thành 2 phần
  • Hải thượng y tông tâm lĩnh2
    Bộ Y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã nhiều lần được tái bản, để phục vụ cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam nghiên cứu, học tập, giảng dạy
  • 1
  • 2